Оммавий ахборот воситаси
Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида

Гувохнома

Номи:MyStore.uz
Таркатиш шакли:веб-сайт
Тил(лар)и: рус
Муассис(лар)и:"Essential Solutions Business" МЧЖ
Ихтисослашуви:иқтисодий-ижтимоий, ахборот
Тахририят манзили:Тошкент шахри, Олмазор тумани, Беруний кўчаси, 4 уй
Берилган сана:20.11.2012 йил